Výrobcovia

Obchodné podmienky

OBJEDNANIE TOVARU

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a potvrdzuje tým tiež,že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Objednávka nebude vydaná v prípade,že zákazník nebude opätovne zastihnuteľný na uvedenom telefónnom čísle alebo e-maile.

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO:

Predávajúci je povinný dodať tovar na základe objednávky kupujúcemu v dohodnutom množstve,kvalite a termíne za dohodnutú cenu a zabaliť ho vhodným spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave.

Predávajúci je povinný zabezpečiť,aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky, odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom  doklady potrebné na užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody,záručné listy,daňový doklad)

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO:

Kupujúci je povinný prevziať si objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré meno predávajúceho.

DODANIE TOVARU:

Dodanie tovaru je podľa možnosti a dohody so zákazníkom. Tovar,ktorý je na sklade,zašleme bezodkladne,najneskôr do 5 pracovných dní. Dodanie tovaru,ktorý nie je na sklade konzultujeme so zákazníkom a navrhneme termín dodania.

SPOSOB DODANIA:

Objednaný tovar dopravujeme zákazníkovi prepravnou službou Nemček,Geis-group,Slovenska Pošta na ním uvedenú adresu.

POPLATOK ZA DOPRAVU:

Poplatky za dopravu sú riešené v sekcii " INFORMÁCIE O DOPRAVE"

PLATBA ZA TOVAR:

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. O tejto zmene musí zákazníka vopred informovať,po potvrdení objednávky je cena záväzná. Pokiaľ je cena za tovar vyššia než je uvedená pri objednávke, môže zákazník tovar odmietnuť.

Spôsob platby:

 • platba v hotovosti pri prebratí tovaru kuriérovi
 • platba vopred na účet v Slovenskej sporiteľni

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU:

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena:

 • kontaktujte nás na telefónnom čísle 0907 16 48 68 - 0911 33 22 66  Tel./fax: +421(0)44-432 95 84  dohodnite si spôsob vrátenia tovaru  tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť musí byť zabalený v pôvodnom obale, nesmie niesť známky  používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe
 • náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník
 • peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom
 • prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, to znamená, že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA:

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Informácie o najbližšom servisnom stredisku Vám poskytneme telefonicky alebo emailom.

Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 resp., pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • závady spôsobené nesprávnym použitím výrobku
 • závady spôsobené nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 • informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
 • tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu. V prípade väčšieho tovaru je možné  telefonicky dohodnúť zvoz prepravnou spoločnosťou
 • zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať emailom abckrbypece@abckrbypece.sk
 • o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo emailom
© abckrbypece.sk, OKstranka.sk - tvorba eshopov